چرا اروپایی‌ها از بازگشت دوباره ترامپ نگرانند؟


تهران- ایرنا- بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید اکنون به کابوسی برای بسیاری از مقام‌ها، احزاب و دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. ترامپ در رقابت‌های انتخابات ۲۰۲۴، قاره سبز را به توپ بسته و تهدیدات ریز و درشتی علیه آن‌ها داشته است. موضوعی که سبب شده نزدیکترین و قدیمی‌ترین متحد آمریکا، همه سناریوها را برای رویارویی احتمالی با شرایط نامساعدی که ترامپ، به آن‌ها وعده داده، آماده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85466224/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF